یاسین و 20 سوره از قرآن کریم
30 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : روسی